Study online

Study online

Love at 1st ไซร้

เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย

Price 240 thb

overview

  • 1 Book
  • ส่งด้วยระบบลงทะเบียน ฟรี!

lesson

Love at 1st ไซร้ 

คู่มือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจีบฝรั่งมาเป็นเพื่อน หรือมากกว่านั้น...

" In order to break into someone's heart, you need t break the language barrier!"

"เพราะลูกกอล์ฟเชื่อว่าการจะทลายกำแพงหัวใจของใครสักคนได้ เราต้องทลายกำแพงทางภาษาให้ได้ก่อน"

remark

  • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
  • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
  • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****