Study online

Study online

Monkey Business by Paul Burgess

เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย

Price 390 thb

overview

  • 1 Book
  • ราคารวมค่าจัดส่งด้วยระบบ EMS

lesson

Monkey Business

หนังสือพ็อคเกตบุ๊คเล่มแรกของเรา รูปเล่มกะทัดรัด ง่ายแก่การพกพาไปอ่านได้ทุกที่ มีดีไซน์สวยงาม เนื้อหาสาระเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้การสื่อสารของคุณมีสีสันและสนุกมากยิ่งขึ้น สำนวนทั้งหมดรวบรวมโดยชาวอังกฤษ คุณ Paul Burgess พร้อมด้วยภาพวาดสวยงามประกอบเรื่องราวโดยคุณ Becky Brown

Introduction

English is full of idioms. They make the language rich, subtle and ambiguous, which perhaps is why English is a brilliant language for writing poetry in… but very difficult to learn! What’s more, English idioms are always changing. Some go out of fashion; new ones get invented. Some change their meaning, or have different meanings for different people. This might sound scary but actually it’s the opposite. Idioms are there to be used if you want, or ignored. Moreover, native speakers won’t expect you to understand all of them, because we don’t know all of them ourselves!  

Find out more? Click buy now! 
 

remark

  • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
  • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
  • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****