Study online

Study online

English Makeover 2 By Adam and LG

เน้นการพูด-ออกเสียง

Price 850 thb

45 Days
7 Videos

overview

  • 45 days | 7 videos
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป
  • "แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

Course Content

English Makeover 2

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

วิดีโอทั้งหมด 7 คลิป ความยาววิดีโอโดยประมาณรวม 6 ชั่วโมง ใช้งานได้ต่อเนื่อง 45 วัน (หลังจากปลดล็อควิดีโอ) ราคา 850 บาท

English Makeover 2

คอร์ส English Makeover 2 สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง กับอ.อดัมและพี่ลูกกอล์ฟ ผ่านการใช้ Adj. ที่คุณจะต้องใช้แน่นอนในภาษาอังกฤษ มาเรียนภาษาอังกฤษแบบ แกรมมาร์เป๊ะ และออกเสียงชัดเว่อร์ไปกับคอร์สออนไลน์ที่เรียนที่ไหนก็ได้ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทึ่ต้องการรื้อฟื้นภาษาอังกฤษ 

*แนะนำให้คุณผ่าน English Makeover 1 มาก่อนค่ะ

 *คอร์สออนไลน์นี้ไม่มีคู่มือประกอบการเรียนจัดส่งให้นะคะ เมื่อชำระเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงิน ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ และสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีค่ะ

***Activate Code ที่ได้รับทางอีเมล์หลังจากการยืนยันการชำระเงิน สามารถนำไปใช้งานเพื่อปลดล็อควิดีโอและเริ่มเรียนได้ทันทีค่ะ**

A new generation of English learning has arrived! Nowadays you can learn easily and conveniently from anywhere in the world. If you want a solid foundation, come and start over with Adam and LG in the English Makeover 2 online course! This course suits everybody who wants to speak English correctly and confidently. Great grammar, excellent pronunciation!

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์" การเรียนภาษาอังกฤษของคนรุ่นใหม่มาถึงแล้ว! คุณสามารถเรียนอย่างง่ายสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้! ถ้าคุณต้องการรากฐานทางภาษาอังกฤษที่เข้มแข็ง มาเริ่มต้นใหม่ไปกับอดัมและลูกกอล์ฟ กับคอร์สออนไลน์ English Makeover 2 คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ!

Please Note

  • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
  • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
  • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****