Study online

Study online

InTRENDsive & TGAT

คอร์สปูพื้นฐานแกรมมาร์ และเตรียมตัวสอบ TGAT

Price 6,500 thb from 7,300 thb

180 Days
51 Videos

overview

 • 180 days | 51 videos | 2 books
 • ครบ จบในคอร์สเดียว

Course Content

InTRENDsive & TGAT 

(47 ชั่วโมงเรียนจริง)

 

 

 

InTRENDsive Level 2

(สรุปแกรมมาร์ คำศัพท์ และสำนวนต้องรู้)

 

 

สรุปเนื้อหาแกรมมาร์  สำนวน และ vocab ที่ใช้งานได้จริง เนื้อหาระดับกลาง คอร์สนี้เป็นคอร์สสุด hot ของแองกริซ เน้นการใช้งานจริงของไวยากรณ์ที่เรียนไปให้ได้ผล คอร์สเดียวครบจบทุกเนื้อหาแกรมมาร์ระดับกลาง สำหรับผู้เรียนระดับ B1-B2

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • Back to The Start with Parts of Speech
 • Pronoun My Nouns
 • Be Creative with Adjectives and Adverbs
 • Verbs That Can Be Used Three Ways
 • Final Round with Prepositions and Conjunctions
 • We Love You Phrasal Verbs!
 • Let’s Talk about Tenses, Let’s Talk about Time!
 • If You Were Here? If I Were You?
 • It Takes Two to Tango!!!
 • The Teacher Who Hates Relative Pronouns

 

 

 

 

 

TGAT

 

คอร์สตะลุยโจทย์ ที่เน้นทั้งการทำข้อสอบและเน้นการใช้งานภาษาอังกฤษ

 

คอร์สเดียวครบ จบทุกเทคนิคการทำโจทย์ ตามแนวข้อสอบล่าสุด

 

เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลาย ที่กำลังเตรียมสอบ เนื้อหาสนุก สั้น กระชับ

Please Note

 • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
 • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
 • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****