Study online

Study online

English Makeover 1 by Adam and LG

เน้นการพูด-ออกเสียง

Price 950 thb

45 Days
8 Videos

overview

  • 45 days | 8 videos | 1 test
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป
  • "แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

Course Content

English Makeover 1 

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

 วิดีโอทั้งหมด 8 คลิป ความยาววิดีโอโดยประมาณรวม 6 ชั่วโมง

ใช้งานได้ต่อเนื่อง 45 วัน (หลังจากปลดล็อควิดีโอ) ราคา 950 บาท

*คอร์สออนไลน์นี้ไม่มีคู่มือประกอบการเรียนจัดส่งให้นะคะ เมื่อชำระเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงิน ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ และสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีค่ะ*

**Activate Code ที่ได้รับทางอีเมล์หลังจากการยืนยันการชำระเงิน สามารถนำไปใช้งานเพื่อปลดล็อควิดีโอและเริ่มเรียนได้ทันทีค่ะ**

A new generation of English learning has arrived! Nowadays you can learn easily and conveniently from anywhere in the world. If you want a solid foundation, come and start over with Adam and LG in the English Makeover 1 online course! This course suits everybody who wants to speak English correctly and confidently. Great grammar, excellent pronunciation!

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์" การเรียนภาษาอังกฤษของคนรุ่นใหม่มาถึงแล้ว! คุณสามารถเรียนอย่างง่ายสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้! ถ้าคุณต้องการรากฐานทางภาษาอังกฤษที่เข้มแข็ง มาเริ่มต้นใหม่ไปกับอดัมและลูกกอล์ฟ กับคอร์สออนไลน์ English Makeover 1 คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ!

รายละเอียดหลักสูตร

1. Introduction

2. Pronunciation ออกเสียงอย่างไรให้เหมือนฝรั่ง

3. The Alphabet (A-Z) ออกเสียงชัดเวอร์

4. Basic Grammar (Parts of Speech) แกรมมาร์ตัวสำคัญ

5. Parts of Speech (Part 2)

6. The Most Commonly Used Nouns in English (คำนามที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ)

7. The Most Commonly Used Nouns and Verbs in English (คำนามและกริยาที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ)

8. The Most Commonly Used Verbs in English (Part 2) (คำกริยาที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ)  

Please Note

  • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
  • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
  • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****