Study online

Study online

The First Class (A1-A2)

คอร์สเดียวครบ จบทุกเนื้อหาแกรมมาร์ระดับเบื้องต้น

Price 3,500 thb

60 Days
30 Videos

overview

 • 60 days | 30 videos | 1 book
 • สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานแกรมมาร์

Course Content

The First Class (Level 1)

(เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานแกรมมาร์)

(20 ชั่วโมงเรียนจริง)

 

เรียนแกรมมาร์ให้สนุก เรียนด้วยความเข้าใจ และเน้นการใช้งานจริง คอร์สนี้เป็นคอร์สภาษาอังกฤษแรกเริ่ม สำหรับผู้ที่เป็น basic users ในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นคอร์สที่จะปูแกรมมาร์ ที่เป็นรากฐาน สำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษควรเริ่มจากคอร์สนี้ เพราะรากฐานที่สำคัญ คือ จุดเริ่มต้นของภาษาอังฤษที่ดี (Fundamental English grammar for basic users A1-A2) 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • Introduction
 • Mispronounced English Words
 • Adjust the Way You Sound
 • Chapter 1 -  Basic Parts of Speech
 • Chapter 2 - The Use of the Verb To Be
 • Chapter 3 - Determiners
 • Chapter 4 - Spellings and Expressions
 • Chapter 5 - Sentences, Phrases and Clauses
 • Chapter 6 - Countries and Nationalities
 • Chapter 7 - Quantifiers
 • Chapter 8 - Modal Verbs
 • Chapter 9 - Main Tenses
 • Chapter 10 - Subject and Verb Agreement
 • Chapter 11 - Another, Other, Others and The Others
 • Chapter 12 - Final Wrap-Up!

 

 

 

**หากผู้เรียนยังไม่แน่ใจว่าตนเองเหมาะสมกับคอร์สนี้หรือไม่ สามารถทำ Pre-test คอร์สนี้ก่อนได้ ผ่านทาง Line: @Angkrizacademy**

Please Note

 • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
 • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
 • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****