Study online

Study online

The Finale (Level 5)

คอร์สตะลุยโจทย์สอบ GAT

Price 5,200 thb

60 Days
30 Videos

overview

 • 60 days | 30 videos | 13 books
 • ครบทุกทักษะ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่ต้องเตรียมสอบ GAT (Polish your English for GAT)

Course Content

The Finale Level 5

(คอร์สตะลุยโจทย์สอบ GAT)

ครบทุกทักษะ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่ต้องเตรียมสอบ GAT (Polish your English for GAT)

รับฟรี! หนังสือรวบรวมคำศัพท์มากกว่า 600 คำที่ออกสอบ GAT บ่อย พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้จริง

 

คอร์สตะลุยโจทย์ สรุปแกรมมาร์ต้องรู้ที่พบเจอในข้อสอบ คำศัพท์ที่ออกบ่อย และเทคนิคในการทำข้อสอบ คอร์สนี้เน้นการทำคะแนน แต่ไม่ทิ้งการสื่อสาร น้อง ๆ ที่จะสมัครเรียนคอร์สนี้ควรมีพื้นฐานแกรมมาร์ และคำศัพท์ที่ดีแล้ว

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • Parts of Speech
 • Bits and Bobs of English Grammar
 • Vocab Challenge
 • Speaking
 • พร้อมทำข้อสอบเสมือนจริง 10 ชุด

Please Note

 • ระบบ E-learning เป็นการแสดงผลวิดีโอแบบ Live Streaming ซึ่งความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เนตมีผลต่อการประมวลผล แนะนำให้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi เพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสื่อการเรียนการสอน
 • Internet Browser ที่เหมาะสมและเสถียรที่สุดต่อการใช้งานคือ Google Chrome
 • พบปัญหาขัดข้องในการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@angkriz.com ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 • ทางทีมงานแนะนำให้รอรับคู่มือประกอบการเรียนให้ส่งไปถึงที่อยู่ของผู้เรียน แล้วจึงปลดล็อควิดีโอ สำหรับเรียนควบคู่กันไปนะคะ


****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการอนุมัติคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินเข้าบัญชี แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงินประกอบเพื่อป้องกันการแอบอ้าง****