สำหรับเด็กๆ และบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถมาเรียนสดกับสถาบัน ANGKRIZ ได้ ลองเรียนคอร์สออนไลน์มากมายจากทาง ANGKRIZ Learning Solutions สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

วิธีการสั่งซื้อ & วิธีใช้ เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

online Courses

online Courses

Bookworms
เพิ่มฐานคำศัพท์ และสอนการสร้างคำศัพท์

45 Days
650 THB 990 THB
7 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

Unlock IELTS
เจาะลึก Productive Skills (Writing & Speaking)

180 Days
13,900 THB 17,700 THB
27 Videos

เจาะลึก 2 พาร์ทที่ท้าทายในการทำข้อสอบ IELTS

เนื้อหา สั้น กระชับ เหมาะกับการสอบ

ENGLISH COMPASS
ฝึกอังกฤษให้ถูกที่ ไม่มีหลงทาง

90 Days
2,590 THB
9 Videos

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ

ANGKRIZ Workshop 2021 Edition
NEW! เน้น 4 ทักษะ สำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

90 Days
6,500 THB
24 Videos

ฝึกภาษาอังกฤษในด้าน ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

Hello, Grammar
NEW! เจาะลึก 8 tenses

60 Days
1,350 THB
6 Videos

สำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม

InTRENDsive (Level 2)
สรุปแกรมมาร์ คำศัพท์ และสำนวนต้องรู้ สำหรับม.ปลาย และบุคคลทั่วไป

60 Days
4,500 THB
33 Videos

สรุปเนื้อหาแกรมมาร์ สำนวน และ vocab ที่ใช้งานได้จริง เนื้อหาระดับกลาง

The Finale (Level 5)
คอร์สตะลุยโจทย์สอบ GAT

60 Days
5,200 THB
30 Videos

ครบทุกทักษะ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่ต้องเตรียมสอบ GAT

(Polish your English for GAT)

The Finale (Level 5) & วิชาสามัญ
คอร์สตะลุยโจทย์สอบ GAT และแนวข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

120 Days
5,700 THB 6,199 THB
42 Videos

ครบทุกทักษะ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

English Makeover 1 by Adam and LG
เน้นการพูด-ออกเสียง

45 Days
950 THB
8 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

English Makeover 2 By Adam and LG
เน้นการพูด-ออกเสียง

45 Days
850 THB
7 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

Unlock IELTS - Writing Task 1
คอร์สเตรียมสอบ IELTS

60 Days
6,900 THB
11 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูงกว่าระดับ A2

เนื้อหา สั้น กระชับ เหมาะกับการสอบ

Bookworms
เพิ่มฐานคำศัพท์ และสอนการสร้างคำศัพท์

45 Days
650 THB 990 THB
7 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

Unlock IELTS
เจาะลึก Productive Skills (Writing & Speaking)

180 Days
13,900 THB 17,700 THB
27 Videos

เจาะลึก 2 พาร์ทที่ท้าทายในการทำข้อสอบ IELTS

เนื้อหา สั้น กระชับ เหมาะกับการสอบ

30-Day Extension: ANGKRIZ Backstage
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
18 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: ANGKRIZ Backstage
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
18 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: Backstage 2018 + Bonus Episodes
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
25 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: Backstage 2018 + Bonus Episode
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
25 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: WORKSHOP 2021
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
24 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: WORKSHOP 2021
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
24 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: Readors and Righting 2020
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
27 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: Readors and Righting 2020
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
27 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: Backstage & Readors and Righting 2020
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
45 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: Backstage & Readors and Righting 2020
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
45 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: The Finale
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
30 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: The Finale
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
30 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: RUNWAY
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
29 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: RUNWAY
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
29 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: InTRENDsive Plus
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
47 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: InTRENDsive Plus
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
47 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: InTRENDsive
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
33 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: InTRENDsive
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
33 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

15-Day Extension: The First Class
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

15 Days
450 THB
30 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: The First Class
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
700 THB
30 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

English Makeover 1 and 2 & Hello, Grammar.
NEW! Special Package

180 Days
2,500 THB 3,150 THB
21 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป เพื่อปูพื้นฐานและสื่อสารอย่างถูกต้อง

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม

Buy All English Makeover (1 and 2)
แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเว่อร์

110 Days
1,500 THB
15 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม

English Makeover 1 and 2 & English Compass
เน้นการพูด-ออกเสียง ฝึกอังกฤษให้ถูกที่ ไม่มีหลงทาง

180 Days
3,500 THB 4,090 THB
24 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป เพื่อปูพื้นฐานและสื่อสารอย่างถูกต้อง

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม

English Compass & Monkey Business
"ฝึกอังกฤษให้ถูกที่ ไม่มีหลงทาง" พร้อมเสริมสำนวนที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

180 Days
3,300 THB 3,790 THB
19 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

ที่ต้องการให้การสื่อสารของคุณมีสีสันและสนุกมากยิ่งขึ้น

All courses bundle
NEW! Special Package

240 Days
5,500 THB 6,640 THB
40 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป เพื่อปูพื้นฐานและสื่อสารอย่างถูกต้อง ไม่มีหลงทาง

พร้อมเสริมสำนวนที่ใช้ในภาษาอังกฤษที่จะทำให้การสื่อสารของคุณสนุกยิ่งขึ้น คอร์สเดียวครบ จบทุกเรื่องการสื่อสารและบทสนทนา