สำหรับเด็กๆ และบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถมาเรียนสดกับสถาบัน ANGKRIZ ได้ ลองเรียนคอร์สออนไลน์มากมายจากทาง ANGKRIZ Learning Solutions สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

วิธีการสั่งซื้อ & วิธีใช้ เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

online Courses

online Courses

Unlock IELTS
เจาะลึก Productive Skills (Writing & Speaking)

180 Days
13,900 THB 17,700 THB
27 Videos

เจาะลึก 2 พาร์ทที่ท้าทายในการทำข้อสอบ IELTS

เนื้อหา สั้น กระชับ เหมาะกับการสอบ

Unlock IELTS - Writing Task 1&2
คอร์สเตรียมสอบ IELTS พาร์ท Writing

120 Days
9,000 THB 13,800 THB
21 Videos

เจาะลึกการเขียน และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูงกว่าระดับ A2

ANGKRIZ Workshop 2021 (B1-C1)
ฝึกภาษาอังกฤษในด้าน ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน

90 Days
6,500 THB
24 Videos

เหมาะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือผู้เรียนระดับ B1-C1

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

InTRENDsive 2022 (B1-B2)
คอร์สเดียวครบ จบทุกเนื้อหาแกรมมาร์ระดับกลาง

60 Days
4,500 THB
31 Videos

สรุปเนื้อหาแกรมมาร์ สำนวน และ vocab ที่ใช้งานได้จริง

เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ B1-B2

The First Class (A1-A2)
คอร์สเดียวครบ ครบ จบทุกเนื้อหาแกรมมาร์ระดับเบื้องต้น

60 Days
3,500 THB
30 Videos

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานแกรมมาร์

Unlock IELTS - Writing Task 1
คอร์สเตรียมสอบ IELTS

60 Days
6,900 THB
11 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูงกว่าระดับ A2

เนื้อหา สั้น กระชับ เหมาะกับการสอบ

Unlock IELTS - Writing Task 2
คอร์สเตรียมสอบ IELTS

60 Days
6,900 THB
10 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูงกว่าระดับ A2

ควรผ่านคอร์ส Writing Task 1 มาก่อน

Unlock IELTS - Speaking
คอร์สเตรียมสอบ IELTS พาร์ท Speaking

60 Days
3,900 THB
6 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูงกว่าระดับ A2

Unlock IELTS
เจาะลึก Productive Skills (Writing & Speaking)

180 Days
13,900 THB 17,700 THB
27 Videos

เจาะลึก 2 พาร์ทที่ท้าทายในการทำข้อสอบ IELTS

เนื้อหา สั้น กระชับ เหมาะกับการสอบ

Unlock IELTS - Writing Task 1&2
คอร์สเตรียมสอบ IELTS พาร์ท Writing

120 Days
9,000 THB 13,800 THB
21 Videos

เจาะลึกการเขียน และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูงกว่าระดับ A2

InTRENDsive & RUNWAY 2022
คอร์สปูพื้นฐานแกรมมาร์ พร้อมการอ่าน และคำศัพท์

120 Days
8,500 THB 9,700 THB
61 Videos

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ระดับกลาง

พร้อมเสริมการอ่าน การตีความ และคำศัพท์ขั้นสูง

InTRENDsive 2022 & Readors and Righting
คอร์สเสริมแกรมมาร์ พร้อมทักษะการเขียน และการอ่าน

180 Days
8,500 THB 9,700 THB
58 Videos

เสริมแกรมมาร์ระดับกลาง พร้อมฝึกทำโจทย์ Errors เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน และการอ่าน

RUNWAY 2022 & Readors and Righting
คอร์สเสริมการอ่าน การตีความ และคำศัพท์ขั้นสูง

180 Days
9,000 THB 10,400 THB
57 Videos

พร้อมฝึกทำโจทย์ Errors เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

เหมาะสำหรับผู้เรียระดับ B1-C2

แพ็คสุดคุ้ม
InTRENDsive 2022 & RUNWAY 2022 & Readors and Righting

210 Days
11,000 THB 14,900 THB
88 Videos

ครบทุกทักษะสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ

เสริมแกรมมาร์ คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน