สำหรับเด็กๆ และบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถมาเรียนสดกับสถาบัน ANGKRIZ ได้ ลองเรียนคอร์สออนไลน์มากมายจากทาง ANGKRIZ Learning Solutions สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

วิธีการสั่งซื้อ & วิธีใช้ เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

online Courses

online Courses

ANGKRIZ Workshop 2018 Edition
NEW! เน้น 4 ทักษะ สำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

90 Days
6,500 THB
29 Videos

ฝึกภาษาอังกฤษในด้าน ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

The Front Row
NEW! บทสนทนาพื้นฐาน

90 Days
1,000 THB
21 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางต่างประเทศ

(พร้อมหนังสือคู่มือคำศัพท์ #angkrizdaily)

Hello, Grammar
NEW! เจาะลึก 8 tenses

60 Days
1,350 THB
6 Videos

สำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม

ANGKRIZ Workshop 2017 Edition
เน้น 4 ทักษะ สำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

90 Days
4,200 THB
26 Videos

ฝึกภาษาอังกฤษในด้าน ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล

English Makeover 1 by Adam and LG
เน้นการพูด-ออกเสียง

45 Days
950 THB
8 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

English Makeover 2 By Adam and LG
เน้นการพูด-ออกเสียง

45 Days
850 THB
7 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์"

Readors and Righting 2018
NEW! เน้นตะลุยโจทย์ Errors และทักษะการเขียน

60 Days
5,200 THB
27 Videos

ผู้เรียนควรผ่านคอร์ส Backstage มาแล้วเท่านั้น

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ

ANGKRIZ Backstage
เน้นแกรมมาร์เรื่องสำคัญในภาษาอังกฤษทั้งหมด

60 Days
2,000 THB
18 Videos

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอล เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

(พร้อมหนังสือคู่มือคำศัพท์ #angkrizdaily)

The Front Row, English Makeover 1 and 2
สำหรับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเป็นหลัก

180 Days
2,300 THB 2,500 THB
36 Videos

สำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ พี่พอล และอาจารย์อดัม

45-Day Extension: WORKSHOP 2017 EDITION
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

45 Days
1,800 THB
26 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: Readors and Righting 2018
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
1,800 THB
27 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

60-Day Extension: Backstage 2018 + Bonus Episodes
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

60 Days
1,500 THB
25 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

45-Day Extension: ANGKRIZ Workshop 2018 Edition
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

45 Days
1,800 THB
29 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

30-Day Extension: ANGKRIZ Backstage
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

30 Days
800 THB
18 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

45-Day Extension: Backstage & Readors and Righting 2018
ซื้อวันใช้งานเพิ่ม

45 Days
1,800 THB
45 Videos

สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียนคอร์สหลักแล้วเท่านั้น

English Makeover 1 and 2 & Hello, Grammar.
NEW! Special Package

180 Days
2,700 THB 3,150 THB
21 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป เพื่อปูพื้นฐานและสื่อสารอย่างถูกต้อง

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม

Backstage & Monkey Business
Back in Stock!

150 Days
3,200 THB 3,590 THB
28 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

ปูพื้นฐานแกรมมาร์เรื่องสำคัญในภาษาอังกฤษ

Backstage & Readors and Righting 2018 (พร้อมหนังสือคู่มือคำศัพท์ #AngkrizDaily)
NEW! Special Package

150 Days
6,500 THB 7,200 THB
45 Videos

ปูพื้นฐานและเน้นตะลุยโจทย์ Errors และทักษะการเขียน

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ

Buy All English Makeover (1 and 2)
แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเว่อร์

110 Days
1,500 THB
15 Videos

เหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไป

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟและอาจารย์อดัม